@aiww | 06:44 - 12 Jul 2012

奥 RT @iamhudi: 是想问他何时回到推上来的。 RT @aiww: 从哪回来了呀 RT @iamhudi: 何杨呢?几时回? @aiww: RT @Suyutong: 天天回来了!RT @leewua99 原来的推号 @leewua 找不回来了, 请重新加我一下。谢谢!


Det filmade samtalet mellan Tessa Praun och Ulrich Wilmes,
Bio Rio, 21 februari, 2012

För skolor


Ai Weiweis mångsidiga och omfattande konstnärskap både till innehåll och form ger många möjligheter att diskutera idéer och frågor som rör både konst och samhälle, form och material, samtid och historia. Ai Weiweis inspiration från konstnärer som haft en avgörande inverkan på utvecklingen av modern och samtida konst ger eleverna möjlighet att få en förståelse för några av de viktigaste begreppen inom modern, postmodern och samtida konst. Hans arbete bidrar också till idéer om hur sociala och politiska förhållanden på- verkar kulturell produktion. Ai Weiweis liv och arbete ger också ett intressant perspektiv på studiet av Kinas historia under 1900- och 2000-talet. Hans verk ställer även viktiga frågor om hanteringen av och värdet av kulturhistoriskt material och om de fortsatta effekterna för livet i dagens Kina av viktiga historiska händelser.

Ladda ned vårens lärarmaterial här:
Lärarmaterial VT 2012

Introduktion
AWW-studio-Tessa-Praun

När jag träffade Ai Weiwei i Peking hösten 2010 blev det startskottet för arbetet med hans utställning på Magasin 3. Ai Weiwei hade då precis befunnit sig i husarrest några dagar. Han var lugn men märkbart medveten om den känsliga och osäkra situation han redan då befann sig i. Mycket har hänt sedan dess. I april 2011 arresterades Ai Weiwei och hölls på oklara grunder frihetsberövad på okänd ort under tre månader. Hans situation har under det gångna året gett honom en uppmärksamhet som sträckt sig långt utanför konstsammanhang.

Ai Weiwei är född 1957 i Peking. På slutet av 1970-talet var han med och grundade den avantgardistiska konstnärsgruppen Stars innan han 1983 flyttade till New York. Där umgicks han med den exilkinesiska grupperingen av konstnärer, musiker och arkitekter, men blev även del av den amerikanska intellektuella och konstnärliga scenen. 1993 återvände Ai Weiwei till Kina och har sedan dess blivit till en förgrundsgestalt i den kinesiska samtidskonsten. På senare år har hans engagemang för sociala förändringar i Kina tagit allt mer plats och han har kommit att bli en av regimens mest uttalade kritiker. Kinas utveckling under förra seklet från kejsardöme till dagens socialistiska republik under ett enpartisystem drivet av en ny kapitalistisk anda har till stor del skett på bekostnad av medborgarnas personliga frihet. Gång på gång lyfter Ai Weiwei upp individens frihet och personliga ansvar som enda vägen till ett fungerande och humant samhälle.

I sina konstverk utgår Ai Weiwei oftast från en kinesisk kontext men gör den tillgänglig även för en internationell publik. Han har både en sensibilitet och en enorm kraft i sitt visuella uttryck och tar upp ämnen som är angelägna även för oss i Sverige att få insikt i. Han använder gärna ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser och hanterar dem sedan medvetet utan hänsyn till deras värde. Verken kan ses som kommentarer till den maoistiska kulturrevolutionens förakt för det förgångna, men även som ett sätt för Ai Weiwei att göra upp med konventionella uppfattningar om och värderingar av kultur.

Ai Weiweis arbete pendlar mellan rollerna konstnär, bloggare, politisk aktivist, arkitekt och curator. Det är just den breda definitionen av hans verksamhet som gör konstnärskapet så fascinerande och relevant idag. Det gångna årets händelser har gjort det ännu viktigare att lyfta fram Ai Weiweis engagemang för yttrandefrihet och demokratisering i sitt hemland. Därför har vi inrett ett läsrum i utställningen där det finns möjlighet att fördjupa sig i hans sociala arbete som är hans drivkraft oavsett om det gäller en konstinstallation, undersökande dokumentärfilm eller hans bloggande. Under våren satsar vi även mer än vanligt på vår programverksamhet. Magasin 3 anordnar en serie samtal om ämnen som demokrati, förutsättningar för den kinesiska samtidskonsten, internet och sociala mediers roll i kampen för yttrandefrihet och totalitära regimers påverkan på kreativt skapande. Denna samtalsserie görs i samarbete med ABF, Bio Rio, Goethe-Institut, Moderna Museet och Svenska PEN/Kulturhuset, Hotade ord.

Tyvärr har Ai Weiwei inte möjligheten att besöka Stockholm i samband med sin utställning på Magasin 3. Sedan han släpptes i juni 2011 har han ålagts med reseförbud under ett år samt har förbjudits att verka på internet och uttala sig i media. För mig är det därför desto viktigare att presentera Ai Weiwei i hans första separatutställning i Sverige och att fortsätta göra hans röst hörd.

Tessa Praun
Intendent Magasin 3

SKYPESAMTAL


Ai Weiwei pratar med curator Tessa Praun,
31 januari, 2012.
För större bild, starta filmen och klicka sedan på symbolen i nedre högra hörnet i videorutan.

"My voice is not for me. Every time I speak I think how many people had a voice that no one could hear."
"Without the Internet, I would not even be Ai Weiwei today."
readingroom

”Kreativitet är makten att avfärda det förgångna, att förändra status quo, och att söka nya möjligheter. Enkelt uttryckt, bortsett från att använda sin fantasi – och kanske ännu viktigare – är kreativitet makten att handla. Endast genom våra handlingar kan förväntningar på förändringar bli verklighet, och endast då kan vår förmodade kreativitet bygga ett nytt fundament, och endast då
är det möjligt att dra upp linjerna för en mänsklig civilisation.” – Ai Weiwei

Ai Weiwei gör ingen större skillnad på sin roll som konstnär, bloggare eller politisk aktivist. Hans engagemang för sociala förändringar i Kina är drivkraften i allt hans arbete. Som del av utställningen finns ett läsrum med böcker, tidningar och filmmaterial i form av dokumentärfilmer av och om Ai Weiwei. I intervjuer från tiden innan han arresterades våren 2011 berättar Ai Weiwei om sin kamp för yttrandefrihet och demokratisering. Vid en ljudstation kan man lyssna på en rad personliga anekdoter och reflektioner om Ai Weiwei. Magasin 3:s programserie dokumenteras och läggs under våren löpande till i läsrummet.

En mängd material om Ai Weiwei finns även tillgängligt här på webbplatsen och uppdateras kontinuerligt under utställningsperioden.

List of literature in the reading room, download here.

Fairytale T-shirts
fairytale-tshirts

Fairytale T-shirts, 2007
Courtesy konstnären; Leister Foundation, Schweiz; Erlenmeyer Stiftung, Schweiz; Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

”Varje deltagare är en enskild person och därför är vår logotyp 1=1001 – det betyder att det här projektet 1001 inte är representerat av ett enda projekt utan av 1001 projekt eftersom varje individ kommer att ha sin egen oavhängiga erfarenhet.” – Ai Weiwei

Värdarna i salarna och i entrén på Magasin 3 har på sig de tröjor som Ai Weiwei formgav för projektet Fairytale och som varje deltagare fick inför resan. (Läs om projektet på sid 20.) De vita och svarta tröjorna är långärmade t-shirts i bomull med sömmar i olika färger. I halslinningen syns projektets logotyp 1=1001 som även återfinns på sängkläderna i sovsalen, Fairytale Dormitory. Verket är installerat på nedre plan.

Tröjorna går att beställa via Galerie Urs Meiles hemsida: http://www.galerieursmeile.com/artists/artists/ai-weiwei/fairytale-t-shirts-2007/workdetail.html

Fairytale

Fairytale, 2007
Videodokumentär, 2 tim 32 min, engelsk text
Courtesy konstnären; Leister Foundation, Schweiz; Erlenmeyer Stiftung, Schweiz; Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

För Documenta 12 i Kassel skapade Ai Weiwei ett projekt som innebar att 1001 kineser kunde resa till den tyska staden för att där uppleva och bli del av konstutställningen (se sid 20). Filmen dokumenterar förberedelserna till detta unika projekt – utmaningarna Ai Weiwei och deltagarna konfronterades med, tiden i Kassel och konstnärens insikter om projektet.

Genom intervjuer får vi följa hela processen som i sig blev del av verket. Deltagarnas tankar, bekymmer och hopp, deras frustration och förväntningar speglar olika sociala, politiska och ekonomiska faktorer som råder i Kina idag. Med projektet erbjöd Ai Weiwei dessa 1001 personer (antalet har delvis en parallell till den arabiska berättelsen Tusen och en natt) något för dem helt nytt och tidigare icke föreställningsbart. En saga blev verklighet och den kommer att leva vidare genom deras egna minnen och andras berättelser. Projektet visar hur konst kan påverka och förändra människors liv och attityd genom upplevda erfarenheter.

Filmen visas på Magasin 3:s nedre plan.

Fairytale Dormitory

Fairytale Dormitory (1 enhet), 2007
Trä, stål, textil, plast, bambu
(10 sängplatser för kvinnor) 200 x 781 x 545 cm
Courtesy konstnären; Leister Foundation, Schweiz; Erlenmeyer Stiftung, Schweiz; Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

Ai Weiwei fick stor uppmärksamhet för sitt projekt Fairytale som han genomförde 2007 i Kassel för Documenta 12. Han bjöd in 1001 kineser att resa med honom till den tyska staden, att där uppleva konst- händelsen, som återkommer vart femte år, och samtidigt möta en annan kultur. Inför avresan till Kassel fick varje deltagare en resväska och tröja som tagits fram speciellt för Fairytale, pengar att röra sig med och ett armband i form av ett USB-minne med behjälplig information för deras vistelse.

En gammal lagerlokal i utkanten av Kassel gjordes i ordning som sovsal. Ai Weiwei skapade en design som med hjälp av draperier delade in lokalen i mindre sektioner som tillsammans kunde härbärgera 200 personer samtidigt. Varje sektion inreddes med bambumattor, sängar och för projektet speciellt framtagna sängkläder. Bakom ett draperi i anslutning till varje säng stod en antik kinesisk stol som deltagarna kunde använda som nattduksbord.

På nedre plan på Magasin 3 visas en sektion av sovsalen och dess inredning tillsammans med ett urval deltagarporträtt och filmen som dokumenterar projektet.

Fairytale People
fairytale-people

Fairytale People, 2007
C-tryck, 100 x 100 cm
Courtesy konstnären; Leister Foundation, Schweiz; Erlenmeyer Stiftung, Schweiz; Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

”Fairytale skiljer sig uppenbart från mina tidigare verk eftersom det handlar om levande människor, deras liv, liksom deras hopp och föreställningar.”

– Ai Weiwei

För att starta ett av sina mest uppmärksammade projekt, Fairytale (se sid 20), skrev Ai Weiwei ett inlägg på sin blogg och berättade om sina planer att bjuda in 1001 personer att resa med honom till Kassel för att där uppleva och bli del av den återkommande konsthändelsen Documenta 12. Responsen blev enorm, på några få dagar hade över 3000 personer anmält sitt intresse. Ai Weiwei beslöt att korta ner ansökningstiden för att inte behöva neka allt för många intressenter. Alla fick fylla i ett dokument med ett hundratal frågor. Därefter valdes 1001 personer ut från spridda delar av Kina i olika åldrar (mellan 2 och 70 år) och med olika social bakgrund. Ai Weiwei och hans medarbetare upprättade en tillfällig resebyrå som hjälpte deltagarna med pass, visum, försäkring och biljetter. Innan resan porträtterades varje deltagare i en miljö som liknar den de kommer ifrån.

I utställningen på nedre plan visas 14 av dessa porträtt tillsammans med Fairytale Dormitory och den film som dokumenterar projektet.

fairytale

Fairytale

År 2007 skapade Ai Weiwei projektet Fairytale för Documenta 12 i Kassel, Tyskland – en utställning som anses vara en av de viktigaste konsthändelserna. Documenta startade 1955 och sedan 1972 äger den rum vart femte år. Ai Weiwei ville gå utanför de konventionella konstformerna och istället skapa något tillsammans med människor. Inspirationen till projektet är bröderna Grimm som kom från Kasselområdet och vars sammanställning av sagor läses än idag. Med sitt projekt möjliggjorde han för 1001 kinesiska medborgare i olika åldrar och med olika bakgrund att utan kostnad resa till Kassel under utställ- ningsperioden. I grupper om 200 personer spenderade de en vecka i staden, kunde besöka en unik konsthändelse och samtidigt bli en del av den.

För att ytterligare understryka kinesernas närvaro i staden hade Ai Weiwei låtit transportera 1001 antika kinesiska stolar från Qingdynastin (1644–1911) till Kassel. Stolarna fanns utplacerade på utställningsområdet på Documenta för att användas av besökarna och fick så representera de tillresta kineserna. Ai Weiweis Fairytale är en samtida saga som utmanade föreställningar och attityder, både hos deltagarna själva och människorna som befann sig i Kassel somma- ren 2007.

Olika delar av det här projektet finns att se i utställningen på Magasin 3 (nedre plan).

World Map, 2006–2009
Bomull och träpodium 120x800x400 cm Faurschou Foundation

”Kina producerar blint efter marknadens behov… Mitt arbete förhåller sig i högsta grad till denna blinda produktion av ting. Jag är del av det, vilket egentligen är lite tokigt.”

– Ai Weiwei

Ai Weiweis verk är ofta vackert enkla i sitt visuella uttryck men behandlar komplexa teman. World Map är en tredimensionell världskarta som består av tusentals lager tunt bomullstyg. Kartan är skapad på ett vis som gör den extremt arbetsintensiv att installera och illustrerar så Kinas status som plattform för billig arbetskraft inom konfektionsindustrin. Utmaningen ligger i att få tusentals delar att hålla ihop så perfekt som möjligt.

Verket sätter fokus på individen kontra massorna och därmed även på landets framträdande roll inom den globala handeln. Kina är världens största producent av bomull och ledande tillverkare av textil och kläder. Svårigheten att sätta samman verkets delar lyfter samtidigt fram tankar som rör både nationell och internationell enighet.

Magasin3_Ai_We_6_Stool

Stool, 2008
Pallar från Qingdynastin (1644–1911) 68x38x65 cm
The Zagury Collection

Ai Weiwei utgår oftast från en kinesisk kontext men når ut även till en internationell publik genom att ständigt ta upp motsättningarna mellan gammalt och nytt, stabilitet och förändring, kontroll och fri- het. En del i hans arbetsmetod är att utgå från befintliga objekt och skapa lekfulla manipulationer. Ai Weiwei är fascinerad av material, traditionella hantverksmetoder och har stor kunskap om kinesiska antikviteter. I en serie skulpturer har Ai Weiwei återanvänt byggelement från gamla hus eller tempel; dörrar och fönsterramar från Mingdynastin (1368–1644) har fått bilda nya strukturer. Antika möbler – bord, stolar och pallar – har plockats isär för att med traditionella hantverks- metoder fogas samman till nya objekt med en egen logik där den ursprungliga funktionen är försvunnen.

Verket i utställningen består av två pallar från Qingdynastin (1644– 1911). Pallarna är befriade från sitt ursprungliga historiska värde och det nya objektets funktionalitet och fysiska lagar är satta ur spel. Den sortens verk är inte skapade utifrån nostalgi inför det förflutna utan snarare för att ruska om konventionella uppfattningar om kultur och att ifrågasätta dess etablerade värde. Hans agerande står även som kommentarer till den ofta bisarra realiteten i det kinesiska samhället, där det moderna Kina har vuxit fram på bekostnad av medborgarnas personliga frihet.

Ghost Gu Coming Down the Mount…
Ghost-Gu-Coming-Down-the-Mountain

Ghost Gu Coming Down the Mountain, 2005
Ai Weiwei & Serge Spitzer (1951, Rumänien)
Rött och vitt porslin, 96 vaser, vardera 27 x 35 cm Faurschou Foundation

De 96 vaserna har skapats i samarbete mellan Ai Weiwei och Serge Spitzer utifrån en sällsynt vas från Yuanperioden (1269–1368). För några år sedan såldes denna på Christie’s i London och blev det dyraste asiatiska föremålet som dittills sålts på auktion. Motivet på vasen är den historiska personen Wang Yi (400-talet f Kr) vars smeknamn var Guiguzi (”Master of the Ghost Valley”). På vasen syns han i en vagn som dras av en tiger och en leopard. Motivet härstammar från ett träsnitt som dateras till 1321 e Kr, men där är det två tigrar som drar vagnen. Det är dock inte troligt att Wang Yi hade så exotiska djur och därmed kan man utgå ifrån att även träsnittet är en modifierad återgivning av historien.

I sina konstnärskap konceptualiserar Ai Weiwei och Serge Spitzer på var sitt håll historiska fetischobjekt och hur berättelser ofta rör sig i cirklar. Varje vas i deras installation är en reproduktion av en bestämd sektion i motivet på den historiska vasen. Genom att upprepa och arrangera vaserna i ett rutmönster anspelar konstnärerna till mekanisk reproduktion och förfalskningar. Verket står i motsats till den traditionella upplevelsen och värderingen av unika föremål. Endast tillsam- mans bildar vaserna det fullständiga ursprungliga motivet.

Chang’an Boulevard
Chang-anBoulevard_2004

Chang’an Boulevard, 2004
Video, 10 tim 13 min
Courtesy konstnären & Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

”Hela Kinas utveckling är ganska blind. Vi tror alltid att tillväxt är något positivt. Men det orsakar också problem. Det finns ingen estetisk diskussion om dagens tillväxt. Det finns ingen rationalitet. Det är som ett gigantiskt monster.”

– Ai Weiwei

Verket är inspelat längs den 45 kilometer långa Chang’an Boulevard som sträcker sig genom Peking från öst till väst. Ai Weiwei delade in sträckan i intervaller och vid varje uppmätt sträcka spelade han in gatubilden under en minut. Hela verket består av 608 enminuterssegment och dess totala längd är 10 timmar och 13 minuter. Peking, Kinas huvudstad sedan 600 år tillbaka, har en framstående arkitektonisk ordning i sin urbana struktur. Chang’an Boulevard delar staden i två delar utmed den öst-västra-axeln. Efter 1949 blev Chang’an Boulevard och stadens hjärta, Himmelska Fridens Torg, Kinas kultu- rella och politiska centrum och landmärken. Filmen visar staden via transformationen av det urbana landskapet. Handlingen att doku- mentera är minimal: verket är filmat metodiskt och stilla med fokus på tidens gång och ren observation. Verket porträtterar Peking som en organisk enhet, fångar stadens rytm, dess sociala struktur, stads- bild, socialistiskt planerade ekonomi, kapitalistiska marknad, politiska maktcentrum, kommersiella byggnader och industriella enheter som delar i ett mångfacetterat urbant collage.

Beijing 2003
Beijing-2003_2003

Beijing 2003, 2003
18 oktober – 7 november
Video, 150 tim
Courtesy konstnären & Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

”Jag tror att händelser runt omkring oss ofta har större betydelse än vad vi själva kan förstå. Jag är kines. Jag bor i Peking. [...] Det här är min uppfattning om det som har hänt i den här staden, som vi alla är en del av. Jag ville finna ett nästintill matematiskt eller rationellt sätt att visa detta på: att föra fram maktlösheten hos folket och den blinda utvecklingen.”

– Ai Weiwei

Beijing 2003 är ett videoverk av Ai Weiwei om staden han lever i och om dess invånare. Assistenterna Liang Ye och Yang Zhichao och chauffören Wu medverkar i filmen. Videon är filmad från en bil och tar sin början under motorvägskorsningen Dabeiyao. Bilen åker sedan på varenda väg inom den Fjärde ringleden i Peking, en efter en. Sex- ton dagar, cirka 2400 kilometer och 150 timmars film senare slutar filmandet där det hela började.

Genom vindrutan registrerade kameran objektivt all den visuella in- formation som passerade och undersökte det rumsliga tillståndet av stadens gator, den ständiga förändringen, landskapet, scenerierna, rörelser och beteenden – noggrant, metodiskt och lugnt speglas den enorma staden Peking genom en enda kameralins. Summan av hela arbetet blev innebörden av verket. Till filmen finns en bok: Beijing 10/2003. En stillbild fångades var femte minut vilket resulterade i 1719 bilder som visas i boken.

Beijing: The Third Ring
Magasin3_Ai_We_14_ThirdRing

Beijing: The Third Ring, 2005 1 januari – 9 januari
Video, 1 tim 50 min

Fotografassistent: Zhao Zhao
Courtesy konstnären & Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

Videoverken Bejing: The Second Ring och Beijing: The Third Ring är dokumentationer över de två motsatta vyerna över trafikflödet från 33 respektive 55 broar utmed den Andra och Tredje ringleden i Peking. Ai Weiwei har filmat en tagning under en minut för varje vy per bro. Beijing: The Second Ring består av 66 delar och dessa sekvenser filmades under molniga dagar. Beijing: The Third Ring består av 110 delar och filmades istället under soliga dagar. Ring- lederna är viktiga strukturella inslag i Peking. De cirkulära vägarna reglerar organisationen av den urbana strukturen. Liksom i Chang’an Boulevard är själva handlingen att dokumentera minimal, fokus ligger i processen att observera och låta tiden ha sin gång. Filmen registrerar metodiskt det aldrig sinande flödet av trafik, den moderna stadens framväxt och den urbana verklighet som definierar Peking idag.

Beijing: The Second Ring
Magasin3_Ai_We_13_SecondRing

Beijing: The Second Ring, 2005 14 januari – 11 februari
Video, 1 tim 6 min

Fotografassistent: Zhao Zhao
Courtesy konstnären & Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

Videoverken Bejing: The Second Ring och Beijing: The Third Ring är dokumentationer över de två motsatta vyerna över trafikflödet från 33 respektive 55 broar utmed den Andra och Tredje ringleden i Peking. Ai Weiwei har filmat en tagning under en minut för varje vy per bro. Beijing: The Second Ring består av 66 delar och dessa sekvenser filmades under molniga dagar. Beijing: The Third Ring består av 110 delar och filmades istället under soliga dagar. Ringlederna är viktiga strukturella inslag i Peking. De cirkulära vägarna reglerar organisationen av den urbana strukturen. Liksom i Chang’an Boulevard är själva handlingen att dokumentera minimal, fokus ligger i processen att observera och låta tiden ha sin gång. Filmen registrerar metodiskt det aldrig sinande flödet av trafik, den moderna stadens framväxt och den urbana verklighet som definierar Peking idag.

Sunflower Seeds

Sunflower seeds, 2009
Porslin, 5 ton
Varierande storlek beroende på installation
Faurschou Foundation

En hög med solrosfrön. En grafisk svartvit installation med till synes identiska frön vi alla känner till. Vid en närmre betraktelse blir det dock tydligt att fröna är oätliga och gjorda av porslin. Sunflower Seeds uppmanar till att fundera kring fenomenet “Made in China” och mass- produktion som genomsyrar en stor del av vårt samhälle. År 2010 uppmärksammades Ai Weiwei vida internationellt då han i turbin- hallen på Tate Modern i London fyllde hela golvet med många miljo- ner av dessa individuellt skapade solrosfrön. Verket på Magasin 3 är en version av den installationen och kan visas i några olika utföranden (500 kg, 5 ton, 10 ton).

Kina är känt för sin långa tradition att producera porslin av högsta kvalitet. Staden Jingdezhen i sydöstra Kina är världsberömd för sitt fina porslin och levererade under många århundraden till bland annat den kinesiska kejsarfamiljen. Ai Weiwei vände sig till invånarna och gav dem i uppdrag att med hjälp av gamla hantverkstraditioner producera solrosfrön till hans verk. Totalt har 1600 personer under 2,5 år varit engagerade i att ta fram miljontals solrosfrön. Varje porslinfrö har individuellt bemålats med det karakteristiska svarta mönstret. Med verket kommenterar Ai Weiwei Kinas plats i världen som synonym till massproduktion och sätter ljuset på individen som alltid utgör en nödvändig del av massan.

"The world is not changing if you don¹t shoulder the burden of responsibility."