PRESSMATERIAL: Magasin 3 – allmän information


Allmän information och utvalda utställningsbilder från utställningar på Magasin 3.


BILDER

Bilder får endast användas av press och andra medier i samband med rapportering om utställningarna på Magasin 3 Stockholm Konsthall. Sedvanliga regler för bildrättigheter och bildanvänding tillämpas. Bilderna ska alltid åtföljas av angiven bildtext. Bilderna får ej beskäras utan tillstånd.