Kommande utställningar

Magasin III är en plats där den samtida konsten står i centrum. Vi vill utmana och inspirera människor och dela med oss av var vår kultur befinner sig just nu. Sedan starten 1987 har vi stöttat konstnärlig verksamhet genom separatutställningar och tematiska grupputställningar med internationellt etablerade konstnärer som även får möjligheten att producera nya verk. Vårt utställningsprogram ger även återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin III har visat i tidigare sammanhang och har verk av i samlingen.

Katharina Grosse - Infinite Logic Conference

wizz eyelashes

Walter De Maria, Katharina Grosse, Sol LeWitt
19 september - 14 december 2014
Curator: Richard Julin och Tessa Praun
Läs mer
exhibition-667-img

The Drawing Room

15 februari - 14 december 2014

Magasin III visar ett sjuttiotal teckningar från sin unika samling. Arbeten på papper är oftast något helt ocensurerat och sällan omarbetat – konstnären uttrycker sig spontant och direkt på pappret. Utställningen presenterar verk från mitten …

Curator: David Neuman
Läs mer
Pipilotti Rist

I’m Still Here

1 februari - 15 december 2014

I’m Still Here belyser olika aspekter av vad det innebär att vara människa. I relation till det komplexa mänskliga varandet är utställningen en fragmentarisk sammanställning av karaktärsdrag, beteendemönster och drivkrafter som lyser igenom i konstverken …

Curator: Richard Julin, Tessa Praun
Läs mer