Kommande utställningar

Magasin III är en plats där den samtida konsten står i centrum. Vi vill utmana och inspirera människor och dela med oss av var vår kultur befinner sig just nu. Sedan starten 1987 har vi stöttat konstnärlig verksamhet genom separatutställningar och tematiska grupputställningar med internationellt etablerade konstnärer som även får möjligheten att producera nya verk. Vårt utställningsprogram ger även återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin III har visat i tidigare sammanhang och har verk av i samlingen.

exhibition-6702-img

Markus Schinwald

14 februari - 13 december 2015

Under 2015 visar Magasin III en stor presentation av den österrikiske konstnären Markus Schinwald. Utifrån ett intresse för bl.a. modehistoria, psykologi, litteratur och dans undersöker han människans kropp som kulturell konstruktion. Han fascineras av vilka möjligheter, …

Curator: Tessa Praun
Läs mer