Intermission tolkat av konstnären Tal R som är representerad med verk i vår samling.

Intermission tolkat av konstnären Alexandra Zuckerman som är representerad med verk i vår samling.

Intermission tolkat av konstnären Maya Attoun som är representerad med verk i vår samling.

Intermission tolkat av konstnären Siobhán Hapaska som är representerad med verk i vår samling.

Intermission tolkat av konstnären Lawrence Weiner som är representerad med verk i vår samling.

Magasin III är stängt. Fram till och med våren 2020 utforskar vi hur en institution idag kan arbeta vidare i relation till sin publik och skapa ett unikt tillfälle att se över och omforma vår roll nationellt och internationellt.

Jag kände ihop med ordförande för Familjen Robert Weils Sitftelse/Proventus AB; Robert Weil, att vi nu har tillfälle att
ordentligt fundera över hur man bäst fortsätter att stödja
konsten och konstnärer. Det intressanta är att göra något
annorlunda. Vi har möjlighet att vara mer excentriska än andra
. – David Neuman, Styrelseordförande Magasin III.

Under uppehållet kommer Magasin IIIs kommunikation fortsätta via vårt nyhetsbrev och sociala medier och vill du följa oss lite närmare så föreslår vi att gå med i vår III Art Club.

Vi är både glada och stolta över de många konstupplevelser som vi har delat med er under våra första 30 år. Just nu pågår också en process att skapa en bok som reflekterar över Magasin III:s relation till konstnärlig verksamhet, utställningsskapande och samlande.

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle, därför har vi sedan starten givit utställande konstnärer möjlighet att producera nya verk. Verk som påverkar, engagerar och ifrågasätter. Våra samarbeten med konstnärer kring dessa nya verk finns samlade under rubriken Samlingen om du vill ta del av processerna bakom. När konstnärer har möjlighet att experimentera bryter de ny mark, vilket kanske förklarar varför så många av Magasin IIIs produktioner markerar nya faser i konstnärernas karriärer. Dessa verk utgör kärnan i vår växande samling.

Vi har paus i det publika arbetet för att utforma det framtida Magasin III.
Vi ser fram emot att ses igen våren 2020!