Installationsvy från utställningen på Magasin 3
Ai Weiwei

Verk från vänster till höger på bilden:
1. Videoprojektion: ”Beijing: The Second Ring”, ”Beijing 2003”, 2003, ”Beijing: The Third Ring”
2. ”Sunflower Seeds”, 2009
3. ”Ghost Gu Coming Down the Mountain”, 2005

Ser mer information om respektive verk på bilder där de är med enskilt i pressarkivet.

Foto: Christian Saltas