Twitter
@aiww | 19.17 - 17 Aug 2012

围观围观 RT @itcanbe1: 围观互相吹捧 RT @aiww 天天不世故 @litiantian 认不出金子的人,也就认不出大便,毛泽东这样的便便人怎么上台的,完全仰仗有前面那样的网民,我与未未套什么近乎,难不成他给我发工资呀,只是有什么说什么。艾未未

AWW-studio-Tessa-Praun

My meeting with Ai Weiwei in Beijing in the fall of 2010 was the starting point for our work on this exhibition. At the time Ai Weiwei had been under house arrest for a few days. He was calm but already then keenly aware of how precarious and unsafe his situation was. A lot has happened since then. In April 2011 Ai Weiwei was arrested on unclear charges and detained for three months in an undisclosed location. During the past year his situation has made him well-known far beyond the art world.

Ai Weiwei was born in 1957 in Beijing. At the end of the 1970s he co-founded the avant-garde artists’ group Stars. In 1983 he moved to New York where he joined the community of exiled Chinese artists, musicians and architects, and also became a part of the American intellectual and artistic scene. Ai Weiwei returned to China in 1993 and he has since become a prominent figure in contemporary Chinese art. In recent years his activism for social change in China has consumed more of his time and he has become one of the most outspoken critics of the regime. China’s development under the last century from empire to the socialist republic it is today with its singleparty rule, driven by a new capitalist spirit, has largely taken place at the cost of its citizens’ personal freedom. In reaction to this Ai Weiwei raises the issue of individual freedom and personal responsibility as the only way to a functioning and humane society.

Ai Weiwei’s artworks are often grounded within a Chinese context, yet they remain accessible to an international audience. His visual expression has both sensitivity and enormous power and he takes up subjects that are of concern even to us in Sweden. He likes to choose objects with great cultural or symbolic value for the Chinese and then deliberately treat them without the slightest regard for their worth. The artworks can be seen as commentary on the disdain that Mao’s Cultural Revolution showed the past as well as a way for Ai Weiwei himself to dispatch with conventional notions about art and its value.

Ai Weiwei alternates between the roles of artist, blogger, political activist, architect and curator. It is precisely this broad definition of his work that makes his art so fascinating and relevant today. The events of the past year have made it even more important to recognize Ai Weiwei’s activism and his commitment to freedom of speech and democratization in his country. For this reason we have set up a reading room within the exhibition space, making it possible for visitors to gain more insight into the artist’s socially-engaged work, which is the motivating force behind everything he does – be it an art installation, investigative documentary filmmaking or writing on his blog. Our programming will be in focus even more than usual during the spring season. Magasin 3 is organizing a series of talks about topics such as democracy, the preconditions for contemporary art in China, Internet and the role of the social media in the struggle for freedom of speech, and the impact that totalitarian regimes have on the arts. These events are arranged in collaboration with ABF, Bio Rio, Goethe Institut, Moderna Museet and Swedish PEN/Kulturhuset, Hotade ord.

Unfortunately, Ai Weiwei is not able to visit Stockholm in connection with his exhibition at Magasin 3. Since his release in June last year he has been forbidden to travel, to be active on the Internet or to speak to the media. To me this makes it all the more important to present Ai Weiwei in his first solo exhibition in Sweden and to continue making his voice heard.

Tessa Praun
Curator Magasin 3När jag träffade Ai Weiwei i Peking hösten 2010 blev det startskottet för arbetet med hans utställning på Magasin 3. Ai Weiwei hade då precis befunnit sig i husarrest några dagar. Han var lugn men märkbart medveten om den känsliga och osäkra situation han redan då befann sig i. Mycket har hänt sedan dess. I april 2011 arresterades Ai Weiwei och hölls på oklara grunder frihetsberövad på okänd ort under tre månader. Hans situation har under det gångna året gett honom en uppmärksamhet som sträckt sig långt utanför konstsammanhang.

Ai Weiwei är född 1957 i Peking. På slutet av 1970-talet var han med och grundade den avantgardistiska konstnärsgruppen Stars innan han 1983 flyttade till New York. Där umgicks han med den exilkinesiska grupperingen av konstnärer, musiker och arkitekter, men blev även del av den amerikanska intellektuella och konstnärliga scenen. 1993 återvände Ai Weiwei till Kina och har sedan dess blivit till en förgrundsgestalt i den kinesiska samtidskonsten. På senare år har hans engagemang för sociala förändringar i Kina tagit allt mer plats och han har kommit att bli en av regimens mest uttalade kritiker. Kinas utveckling under förra seklet från kejsardöme till dagens socialistiska republik under ett enpartisystem drivet av en ny kapitalistisk anda har till stor del skett på bekostnad av medborgarnas personliga frihet. Gång på gång lyfter Ai Weiwei upp individens frihet och personliga ansvar som enda vägen till ett fungerande och humant samhälle.

I sina konstverk utgår Ai Weiwei oftast från en kinesisk kontext men gör den tillgänglig även för en internationell publik. Han har både en sensibilitet och en enorm kraft i sitt visuella uttryck och tar upp ämnen som är angelägna även för oss i Sverige att få insikt i. Han använder gärna ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser och hanterar dem sedan medvetet utan hänsyn till deras värde. Verken kan ses som kommentarer till den maoistiska kulturrevolutionens förakt för det förgångna, men även som ett sätt för Ai Weiwei att göra upp med konventionella uppfattningar om och värderingar av kultur.

Ai Weiweis arbete pendlar mellan rollerna konstnär, bloggare, politisk aktivist, arkitekt och curator. Det är just den breda definitionen av hans verksamhet som gör konstnärskapet så fascinerande och relevant idag. Det gångna årets händelser har gjort det ännu viktigare att lyfta fram Ai Weiweis engagemang för yttrandefrihet och demokratisering i sitt hemland. Därför har vi inrett ett läsrum i utställningen där det finns möjlighet att fördjupa sig i hans sociala arbete som är hans drivkraft oavsett om det gäller en konstinstallation, undersökande dokumentärfilm eller hans bloggande. Under våren satsar vi även mer än vanligt på vår programverksamhet. Magasin 3 anordnar en serie samtal om ämnen som demokrati, förutsättningar för den kinesiska samtidskonsten, internet och sociala mediers roll i kampen för yttrandefrihet och totalitära regimers påverkan på kreativt skapande. Denna samtalsserie görs i samarbete med ABF, Bio Rio, Goethe-Institut, Moderna Museet och Svenska PEN/Kulturhuset, Hotade ord.

Tyvärr har Ai Weiwei inte möjligheten att besöka Stockholm i samband med sin utställning på Magasin 3. Sedan han släpptes i juni 2011 har han ålagts med reseförbud under ett år samt har förbjudits att verka på internet och uttala sig i media. För mig är det därför desto viktigare att presentera Ai Weiwei i hans första separatutställning i Sverige och att fortsätta göra hans röst hörd.

Tessa Praun
Intendent Magasin 3


Ai Weiwei talks with curator Tessa Praun,
January 31, 2012.
For larger image, start the film and click on the symbol in the lower right corner of the video frame.
Ai Weiwei pratar med curator Tessa Praun,
31 januari, 2012.
För större bild, starta filmen och klicka sedan på symbolen i nedre högra hörnet i videorutan.

EventsLink to thisLänk till boxen

In connection with the exhibition Magasin 3 has organized a series of events in collaboration with ABF, Bio Rio, Goethe-Institut, Moderna Museet and Swedish PEN/Kulturhuset, Hotade ord. With the generous support of Kulturrådet and Svenska PostkodLotteriet. Special thanks to the Culture Without Borders Foundation.

All talks were filmed and can be seen here on this page. © Magasin 3. Films may not be reproduced without permission.
For more information, contact program coordinator Sara Källström, Curator Program & Education, kallstrom@magasin3.com, 08-545 680 52

Download calendar file (.ics)I samband med utställningen har Magasin 3 anordnat en serie samtal i samarbete med ABF, Bio Rio, Goethe-Institut, Moderna Museet och Svenska PEN/Kulturhuset, Hotade ord. Med generöst stöd av Kulturrådet och Svenska PostkodLotteriet. Särskilt tack till Culture Without Borders Foundation.

Samtalen har filmats och finns att se här på sidan. © Magasin 3. Filmerna får ej reproduceras utan tillstånd.
För mer information, kontakta programansvarig Sara Källström, intendent program & pedagogik, kallstrom@magasin3.com, 08-545 680 52.

Ladda ner kalenderfil (.ics)

http://www.youtube.com/watch?v=PueYywpkJW8http://www.youtube.com/watch?v=PueYywpkJW8

Ai Weiwei: Sunflower seedsAi Weiwei: Sunflower seeds

http://www.youtube.com/watch?v=TUizD8WDDFI&rel=0http://www.youtube.com/watch?v=TUizD8WDDFI&rel=0

Ai Weiwei: Disturbing The PeaceAi Weiwei: Disturbing The Peace

Last year, Ai Weiwei dissapeared for 81 days.
Here is a timeline of the events from the organization Free Ai Weiwei.

Last year, Ai Weiwei dissapeared for 81 days.
Here is a timeline of the events from the organization Free Ai Weiwei.

http://www.youtube.com/watch?v=xR6BcfmgVh0http://www.youtube.com/watch?v=xR6BcfmgVh0

Louisiana Talks: Ai WeiweiLouisiana Talks: Ai Weiwei
ACTIVISMLink to thisLänk till boxen

Download Aram Bartholl’s Free Ai Weiwei-glasses here.

Download Aram Bartholl’s Free Ai Weiwei-glasses here.

ActivismLink to thisLänk till boxen

Submit a nude photo to the online project ‘Ai Wei Fans Nudity’ and show the Chinese government that nudity is not pornography.

Submit a nude photo to the online project ‘Ai Wei Fans Nudity’ and show the Chinese government that nudity is not pornography.

MapKartaLink to thisLänk till boxen

Twitter
@aiwwenglish | 09.30 - 26 Aug 2012

We have just reached 13 000 followers! Thanks for all the support!

Twitter
@aiww | 06.10 - 27 Aug 2012

@xmlucia 嗯

Twitter
@aiww | 06.10 - 27 Aug 2012

@xmlucia 嗯

Twitter
@aiww | 04.12 - 27 Aug 2012

还要等 RT @PacoGoGoGo: @aiww @Junelight 嬸兒,還沒收到T恤呢,脖子都長了

Twitter
@aiww | 03.58 - 27 Aug 2012

呵呵。可以打给我呀 RT @wenyunchao 何杨:敬告国宝,不要再给我老婆打电话,这种侧面迂回对我没有用,此事已突破了我的底线,遂以网上公布。我接受强制措施,但不接受家庭骚扰。

Twitter
@aiww | 03.03 - 27 Aug 2012

耶 RT @zhubanban: 表情和舞姿均到位~“@aiww: 噗 RT @susu_law: 你唱的極好。RT @aiww: 不好唱之歌 RT @susu_law: 艾未未学唱草泥马之歌 http://t.co/NfG9aFYw @aiww 嬸兒,看得我又想哭又想笑。。。”

Twitter
@aiww | 02.25 - 27 Aug 2012

我只知道怎么看不到啊 RT @bohenuomicong: @aiww 婶,现在怎么能看到never sorry 呢?

Twitter
@aiww | 03.02 - 27 Aug 2012

记不清了 RT @Junelight: 是我主动的呢!:-) RT@aiww还亲你了呢 RT @Junelight: @aiww 感觉和你如此之近,昨天还梦见你了。梦里有奇迹,我帮你办到了护照和签证,你可以来美国了!你笑得象个孩子,却说你不打算离开。

Twitter
@aiww | 02.24 - 27 Aug 2012

@imiser 嗯

Twitter
@aiww | 02.24 - 27 Aug 2012

噗 RT @susu_law: 你唱的極好。RT @aiww: 不好唱之歌 RT @susu_law: 艾未未学唱草泥马之歌 http://t.co/NfG9aFYw @aiww 嬸兒,看得我又想哭又想笑。。。

Twitter
@aiww | 02.23 - 27 Aug 2012

@xiaoguo007 早

Twitter
@aiww | 02.23 - 27 Aug 2012

一大早的。。 RT @runningnini: 房中术 “@aiww: 是兵书吧 RT @leyizi: @aiww @wangzhongxia 刚才奇怪,梦见和未未赵赵吃饺子,炸酱面,和谈一本奇书”

Twitter
@aiww | 02.23 - 27 Aug 2012

还亲你了呢 RT @Junelight: @aiww 感觉和你如此之近,昨天还梦见你了。梦里有奇迹,我帮你办到了护照和签证,你可以来美国了!你笑得象个孩子,却说你不打算离开。

Twitter
@aiww | 02.21 - 27 Aug 2012

三姑势力 RT @Arskur: 对新疆人下手了 RT @aiww RT @wangzhongxia:八月二十二日,赵哥被袭击后在地坛医院验伤,此时已经失去自由,此日被转至朝阳分局,处以拘留十日,现关押于朝拘三零五室。 http://t.co/kdhN2TnV

Twitter
@aiww | 02.20 - 27 Aug 2012

是兵书吧 RT @leyizi: @aiww @wangzhongxia 刚才奇怪,梦见和未未赵赵吃饺子,炸酱面,和谈一本奇书

Twitter
@aiww | 02.19 - 27 Aug 2012

实话 RT @ky0502195: @aiww @xiaoguo007 #你们这些败类,痴迷于放装逼的屁,看着你们就恶心。就凭你们这些虾兵蟹将还想生事,真是笑话。

Twitter
@aiww | 02.17 - 27 Aug 2012

不好唱之歌 RT @susu_law: 艾未未学唱草泥马之歌 http://t.co/NfG9aFYw @aiww 嬸兒,看得我又想哭又想笑。。。

Twitter
@aiww | 02.15 - 27 Aug 2012

我也开心 RT @Junelight: @aiww 早安爱神!收到你的礼物了,真开心。 http://t.co/3SI01GyL

Twitter
@aiww | 02.14 - 27 Aug 2012

早啊 RT @JoAnncch: @aiww 早上好艾婶儿,下雨了。

Twitter
@aiww | 01.54 - 27 Aug 2012

“自由城的囚徒”最佳纪录RT @hu_jia:自从入狱,很久没拿摄像机了。从前的DV磁带摄像机,因为转录麻烦,现在都被淘汰了。向朋友借了个SONY入门级的SD卡式高清数码摄像机,用了一周,惊叹现在拍摄和下载的方便。在宋庄独立影像展中结识了一些独立纪录片朋友。现在准备重新。。

@aiww | 06:44 - 12 Jul 2012

奥 RT @iamhudi: 是想问他何时回到推上来的。 RT @aiww: 从哪回来了呀 RT @iamhudi: 何杨呢?几时回? @aiww: RT @Suyutong: 天天回来了!RT @leewua99 原来的推号 @leewua 找不回来了, 请重新加我一下。谢谢!

Ai Weiwei recreating the conditions of his detention in China as part of an art project.

Ai Weiwei rekonstruerar som del av ett konstprojekt förhållandena under perioden då han var frihetsberövad.

In June 2008, Yang Jia carried a knife, a hammer, a gas mask, pepper spray, gloves and Molotov coctails to the Zhabei Public Security Branch Bureau and killed six police officers, injuring another police officer and a guard. He was arrested on the scene, and was subsequently charged with intentional homicide. In the following six months, while Yang Jia was detained and trials were held, his mother has mysteriously disappeared.

One Recluse is a documentary that traces the reasons and motivations behind the tragedy and investigates into a trial process filled with shady cover-ups and questionable decisions. The film provides a glimpse into the realities of a government-controlled judicial system and it’s impact on the citizens’ lives. I juni 2008 tog Yang Jia med sig en kniv, hammare, gasmask, pepparspray, handskar och molotovcocktails in till en polisstation i Zhabei och dödade sex poliser, samt skadade en polis och en vakt. Han greps på plats, och åtalades därefter för överlagt mord.
Under de följande sex månaderna, medan Yang Jia var gripen och rättegångar hölls, försvann hans mor oförklarligt.

One Recluse är en dokumentärfilm som spårar tragedins orsaker och motivering, och undersöker en rättegångsprocess fylld av tvivelaktiga mörkläggningar och beslut. Filmen ger en inblick i hur ett regeringskontrollerat rättsväsende kan fungera och hur det påverkar medborgarnas liv.

Ordos 100 is a construction project curated by Herzog & de Meuron and Ai Weiwei. In January 2008, the 100 architects from 27 countries gathered in Ordos for a site visit. They were chosen to participate and design 100 000 square meter villas to be built in a new community in Inner Mongolia of China.

Ordos 100 är ett projekt curerat av Herzog & de Meuron och Ai Weiwei.
I januari 2008 samlades 100 arkitekter från 27 länder i staden Ordos i provinsen Inre Mongoliet i Kina. De var utvalda att delta och utforma var sin villa på 1000 kvadratmeter att byggas i en ny stadsdel i Ordos.

Ai Weiwei in convers…

Ai Weiwei – Katie Hill Interview
Tate Modern

For larger image, start the film and click on the symbol in the lower right corner of the video frame.Ai Weiwei – Katie Hill Interview
Tate Modern

För större bild, starta filmen och klicka sedan på symbolen i nedre högra hörnet i videorutan.”

Voices about Ai Weiw…

Listen to personal accounts of encounters with or reflections about Ai Weiwei. Additional voices will be added to the archive throughout the exhibition.

“Voices about Ai Weiwei” created for Magasin 3 on the occasion of the exhibition with Ai Weiwei is produced by Tomas Rajnai, curator and student at Stockholm Academy of Dramatic Arts (Radio Production).

Lyssna till berättelser om personliga möten med eller reflektioner kring Ai Weiwei. Fler röster adderas kontinuerligt till arkivet under utställningsperioden.

”Röster om Ai Weiwei” för Magasin 3 och utställningen med Ai Weiwei är producerade av Tomas Rajnai, curator och student på Stockholms Dramatiska Högskolas radiolinje.

Kina berättarLink to thisLänk till boxen

Meeting with Ai Qing – famous Chinese poet (1910-1996); Ai Weiwei’s father.
Sequence from KINA BERÄTTAR (China Tells)
Documentary by Lars Helander
© Sveriges Television 1988, 2012
Language: Chinese, Swedish
Subtitles: Swedish

For larger image, start the film and click on the symbol in the lower right corner of the video frame.Möte med Ai Qing – berömd kinesisk poet (1910-1996); Ai Weiwei’s far.
Avsnitt ur KINA BERÄTTAR
Dokumentärfilm av Lars Helander
© Sveriges Television 1988, 2012

För större bild, starta filmen och klicka sedan på symbolen i nedre högra hörnet i videorutan.

ListenLink to thisLänk till boxen
weiwei-dsc_0103_420

A reading of the names of schoolchildren who died in the 2008 Sichuan earthquake. Ai Weiwei and human rights activists investigated and criticized how officials handled information about the victims. It was suspected that corruption led to substandard building construction. The list of names of the students was first posted on Ai Weiwei¹s blog, but was repeatedly deleted in an act of internet censorship by the government.

Listen to the reading of names here:

Uppläsning av namn på skolbarn som dog i jordbävningen i Sichuan 2008. Ai Weiwei och människorättsaktivister undersökte och kritiserade tjänstemäns hantering av information kring de elever som föll offer i Sichuan-katastrofen. Det förmodades att korruption resulterat i dåliga byggnadskonstruktioner. Listan över elevernas namn publicerades till en början på Ai Weiwei’s blogg, men togs upprepade gånger bort av internetcensuren.

Lyssna till uppläsningen av namnen här:

ArtAsiaPacificLink to thisLänk till boxen

Blogpost May 03 2011
Love the Future: Take to the Streets
A protester brought a “Grass Mud Horse” (a Chinese Internet meme widely used as symbolic defiance of the widespread Internet censorship in China) to the protest. “Grass Mud Horse” appeared many times in Ai Weiwei’s art creations.

Blogginlägg 3 Maj 2011
Love the Future: Take to the Streets
A protester brought a “Grass Mud Horse” (a Chinese Internet meme widely used as symbolic defiance of the widespread Internet censorship in China) to the protest. “Grass Mud Horse” appeared many times in Ai Weiwei’s art creations.

Read the many diversified articles about Ai Weiwei at Designbooms webpage.

Läs de många diversifierade artiklarna om Ai Weiwei på Designbooms websida.

http://www.youtube.com/watch?v=Cp-Il3RwjB8&feature=youtu.be
Haus der Kunst
On the occasion Ai Weiwei
:
Art, Dissidence and Resistance
Panel Discussion
Haus Der Kunst, Munich, July 27, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=Cp-Il3RwjB8&feature=youtu.be
Haus der Kunst
On the occasion Ai Weiwei
:
Art, Dissidence and Resistance
Panel Discussion
Haus Der Kunst, München, 27 juli 2011

Journalist Anna Maria Höglund meets Ai Weiwei at his residence in Beijing.
During the half-hour interview Ai Weiwei talks about how he manages to be
both an artist and an activist, the catastrophic Sichuan earthquake in 2008
and how the image of modern Chinese society is a scam.Bildningsbyråns Anna Maria Höglund träffar Ai Weiwei i hans bostad i Peking. I den halvtimmeslånga intervjun resonerar Ai Weiwei kring hur konstnärens och aktivistens roller kan samsas i samma kropp, om jordbävningskatastrofen i Sichuan 2008 och om hur bilden av det moderna kinesiska samhället är en bluff.

VideoLink to thisLänk till boxen


The filmed conversation between Tessa Praun and Ulrich Wilmes,
Bio Rio, February 21, 2012

Det filmade samtalet mellan Tessa Praun och Ulrich Wilmes,
Bio Rio, 21 februari, 2012

För skolor<…


Ai Weiweis mångsidiga och omfattande konstnärskap både till innehåll och form ger många möjligheter att diskutera idéer och frågor som rör både konst och samhälle, form och material, samtid och historia. Ai Weiweis inspiration från konstnärer som haft en avgörande inverkan på utvecklingen av modern och samtida konst ger eleverna möjlighet att få en förståelse för några av de viktigaste begreppen inom modern, postmodern och samtida konst. Hans arbete bidrar också till idéer om hur sociala och politiska förhållanden på- verkar kulturell produktion. Ai Weiweis liv och arbete ger också ett intressant perspektiv på studiet av Kinas historia under 1900- och 2000-talet. Hans verk ställer även viktiga frågor om hanteringen av och värdet av kulturhistoriskt material och om de fortsatta effekterna för livet i dagens Kina av viktiga historiska händelser.

Ladda ned vårens lärarmaterial här:
Lärarmaterial VT 2012
Ai Weiweis mångsidiga och omfattande konstnärskap både till innehåll och form ger många möjligheter att diskutera idéer och frågor som rör både konst och samhälle, form och material, samtid och historia. Ai Weiweis inspiration från konstnärer som haft en avgörande inverkan på utvecklingen av modern och samtida konst ger eleverna möjlighet att få en förståelse för några av de viktigaste begreppen inom modern, postmodern och samtida konst. Hans arbete bidrar också till idéer om hur sociala och politiska förhållanden på- verkar kulturell produktion. Ai Weiweis liv och arbete ger också ett intressant perspektiv på studiet av Kinas historia under 1900- och 2000-talet. Hans verk ställer även viktiga frågor om hanteringen av och värdet av kulturhistoriskt material och om de fortsatta effekterna för livet i dagens Kina av viktiga historiska händelser.

Ladda ned vårens lärarmaterial här:
Lärarmaterial VT 2012

GuardianLink to thisLänk till boxen
Ai Weiwei

Four years after designing the spectacular Bird’s Nest Olympic stadium in Beijing, the Swiss architects Herzog & de Meuron and the Chinese artist Ai Weiwei are to reunite for a London 2012 project.Four years after designing the spectacular Bird’s Nest Olympic stadium in Beijing, the Swiss architects Herzog & de Meuron and the Chinese artist Ai Weiwei are to reunite for a London 2012 project.

GalleryLink to thisLänk till boxen
1983-4-057-15 Ai Weiwei Williamsburg, Brooklyn

Ai Weiwei’s 10 years in East Village.Ai Weiweis 10 år i East Village.