Att bära sin dörr genom rummet

2003
160 x 120 cm
4+2 A.P.
Magasin III Collection