Där allting börjar och slutar #2

1999
90 x 110 cm
3/3+2 A.P
Magasin III Collection