Det tar så lång tid att dö

2002
152 x 120 cm
4+1 A.P.
Magasin III Collection