Ett givet ögonblick i tillblivelsens historia

2002
180 x 90 cm
Magasin III samling