Studie för skulptur (att lämna den här världen bakom sig)

1999
110 x 90 cm
3/3+2 A.P
Magasin III Collection