Bjarne Melgaard

Sydney, Australien
1967

Bjarne Melgaard är född 1967 i Sydney, Uppvuxen i Oslo och är nu bosatt och verksam i New York.