Denise Grünstein

Helsinki , Finland
1950

Denise Grünstein är född 1950 i Helsingfors, hon bor och arbetar i Stockholm. Sedan 2000-talet har hon ägnat sig åt iscensatt fotografi där kvinnan ofta står i centrum. Hennes fotografiska verk innehåller referenser till måleriets och fotografins historia, hon har låtit sig inspireras av både 1800-talsromantikens måleri och 1900-talets surrealism. I de iscensatta bilderna skapar Grünstein ofta en sällsam värld där skönhet blandas med en känsla av disharmoni.

Ett urval av Grünstein separatutställningar inkluderar CFHILL, Stockholm (2018); Nationalmuseum, Stockholm (2015); Mjellby Konstmuseum, Mjällby (2013); KIASMA, Helsingfors (2010); Hasselblad Center, Göteborg (2005); Centre Culturel Suedoise, Paris (2004); Moderna Museet, Stockholm (2001); Arkipelag-Tekniska Museet, Stockholm (1998); grupputställningar inkluderar Artipelag, Stockholm (2020); Aperture Gallery, New York (2014); Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stockholm (2012); Nationalmuseum, Stockholm (2010); Moderna Museet, Stockholm (2011); Fotografiska Museet, Stockholm (1993, 1981).

Hennes verk finns bland annat i samlingarna på Nationalmuseum, Stockholm; Moderna Museet, Stockholm; KIASMA, Helsingfors; Hasselblad Center, Göteborg; Artipelag, Stockholm; Museet for Samtidskunst, Oslo; Magasin III Museum, Stockholm.