Miriam Bäckström

Stockholm , Sweden
1967

Foto: Hilma Bäckström.