R.B. Kitaj

Chagrin Falls, Ohio, USA
1932 – 2007

Ronald Brooks Kitaj föddes 1932 i Ohio, USA och dog 2007 i Los Angeles. Han bodde och arbetade mycket av sitt liv i Storbritannien.