Sam Taylor-Johnson (formerly known as Sam Taylor-Wood)

London , UK
1967

Sam Taylor-Johnson är född 1967 i London, England, där hon även bor och arbetar.