Weiwei Ai, 1957

Beijing: The Third Ring

2005
Video, 1 h & 50 min
Galerie Urs Meile

Videoverken Bejing: The Second Ring och Beijing: The Third Ring är dokumentationer över de två motsatta vyerna över trafikflödet från 33 respektive 55 broar utmed den Andra och Tredje ringleden i Peking. Ai Weiwei har filmat en tagning under en minut för varje vy per bro. Beijing: The Second Ring består av 66 delar och dessa sekvenser filmades under molniga dagar. Beijing: The Third Ring består av 110 delar och filmades istället under soliga dagar. Ringlederna är viktiga strukturella inslag i Peking. De cirkulära vägarna reglerar organisationen av den urbana strukturen. Liksom i Chang’an Boulevard är själva handlingen att dokumentera minimal, fokus ligger i processen att observera och låta tiden ha sin gång. Filmen registrerar metodiskt det aldrig sinande flödet av trafik, den moderna stadens framväxt och den urbana verklighet som definierar Peking idag.

Tessa Praun, intendent, januari 2012