Calder Red (Painting)

2012
Röd färg (RAL 2002) på en befintlig pelare
Variable (minimum height 350 cm)
Magasin III samling

Jag fick en insikt om att jag vill öka de ”potentiella” känslorna i rummen, förändringarna, möjligheterna, de dolda scenarierna.   Dominique Gonzalez-Foerster

Dominique Gonzalez-Foerster skapar miljöer som involverar besökarna både som betraktare och deltagare. Det finns mängder av referenser till film, litteratur och konst i hennes verk, och de används både som approprieringar och samarbeten med andra konstnärer.

Calder Red (Painting) har direkt koppling till Gonzalez-Foersters installation i Turbinhallen på Tate Modern 2008. Det var en futuristisk installation som med våningssängar och böcker förvandlade det vidöppna rummet till en tillflykt för människor som söker skydd från det oupphörliga regnet. Stora skulpturer var också inrymda där i ett försök att bevara dem från det dåliga vädret i ett fiktivt London 50 år framåt i tiden. Bland skulpturerna fanns en reproduktion av Alexander Calders enorma stabila Flamingo, originalet finns permanent installerat på Federal Plaza i Chicago.

Gonzalez-Foerster tycker om den icke-verbala aspekten av färgen och dess påverkan. Här approprierar hon den cinnoberröda färg som blivit Calders signum och som har kommit att kallas just ”Calderröd”, och låter den förvandla en befintlig pelare till en fristående skulptur.

Bronwyn Griffith, intendent (forskning samlingen)/chefsregistrator, september 2012