Weiwei Ai, 1957

Chang’an Boulevard

2004
Video, 10 h, 13 min
Galerie Urs Meile

Hela Kinas utveckling är ganska blind. Vi tror alltid att tillväxt är något positivt. Men det orsakar också problem. Det finns ingen estetisk diskussion om dagens tillväxt. Det finns ingen rationalitet. Det är som ett gigantiskt monster.   Ai Weiwei

Verket är inspelat längs den 45 kilometer långa Chang’an Boulevard som sträcker sig genom Peking från öst till väst. Ai Weiwei delade in sträckan i intervaller och vid varje uppmätt sträcka spelade han in gatubilden under en minut. Hela verket består av 608 enminuterssegment och dess totala längd är 10 timmar och 13 minuter. Peking, Kinas huvudstad sedan 600 år tillbaka, har en framstående arkitektonisk ordning i sin urbana struktur. Chang’an Boulevard delar staden i två delar utmed den öst-västra-axeln. Efter 1949 blev Chang’an Boulevard och stadens hjärta, Himmelska Fridens Torg, Kinas kulturella och politiska centrum och landmärken. Filmen visar staden via transformationen av det urbana landskapet. Handlingen att dokumentera är minimal: verket är filmat metodiskt och stilla med fokus på tidens gång och ren observation. Verket porträtterar Peking som en organisk enhet, fångar stadens rytm, dess sociala struktur, stadsbild, socialistiskt planerade ekonomi, kapitalistiska marknad, politiska maktcentrum, kommersiella byggnader och industriella enheter som delar i ett mångfacetterat urbant collage.

Tessa Praun, intendent, januari 2012