Det sista självporträttet

2007
Polaroid fotografi
400 (each unique)
Magasin III samling