Rune Hagberg, Det vill bli till, 1964

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Dela: