Ernst Josephson, Interiör med kakelugn och piano, odaterat.

Foto: Peter Grimner

Dela: