Carl Fredrik Hill, Jätteträd vid havet, odaterat.

Foto: Christian Saltas

Dela: