Carl Fredrik Hill, Jätteträd vid havet, odaterat.

Dela: