Carl Fredrik Hill, 1849 – 1911

Landskap med träd (Landscape with a solitary tree)

1849-1911
Färgkrita på papper.
16 x 20 cm
Magasin III samling