Francisco Goya, 1746 – 1828

Las mugeres dan valor (Kvinnorna inger mod)

ca. 1810-1823
Blad 4 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, akvatint, stickel, torrnål och polerstål på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum