Francisco Goya, Kvinnorna inger mod (Las mugeres dan valor), Plate 4 from Los Desastres de la Guerra, c. 1810-1823, första utgåvan 1863.

Dela: