Francisco Goya, 1746 – 1828

Las resultas (Följderna)

ca. 1810-1823
Blad 72 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning.
45 x 58 cm
Nationalmuseum