Charles Long, 1958

Letter Head

2000
Styrofoam, plasticine, keramisk lera och trä. Varierande dimensioner/ Styrofoam, plasticine, ceramic clay and wood, dimensions variable
Privat samling