Overburden (Sjöguden/Kungsträdgår
den)

2019
Dubbelexponerad polaroid, matt, aluminium och plexiram
103,00 x 73,00 x 4,50 cm
Magasin III samling