LG Lundberg, 1938

Stängsel

1973-79
Olja på duk och ibland kol
37,50 x 94,50 cm
Privat samling