LG Lundberg, 1938

Stängsel

1973-79
Olja på duk och ibland kol
27 x 81 cm
Privat samling