Tillverkning av verken i Mika Rottenbergs ateljé, Brooklyn, New York.

Foto: Tessa Praun

Dela: