Skiss av Mika Rottenberg, november 2012.

Foto: Mika Rottenberg.

Dela: