Atelier Rist Sisters, Zürich, 2006. En mock-up av Tyngdkraft, var min vän testas.

Foto: Markus Huber

Dela: