Charles Long, 1958
Stereolab, formed 1990

Unity Purity Occasional

2000
Glas, stål, ljudutrustning, anti-bakteriell handkräm, fläktar och musik
213,50 x 213,50 x 213,50 cm
1
Magasin III Produktion