Eva Löfdahl

…ut ur det synliga spektrat

1991
Flockat stål, 5 delar vardera 139,5 x 82, 5 x 38 cm/ Flocked steel, 5 parts each 139.5 x 82, 5 x 38 cm
Privat samling