Sol LeWitt, 1928 – 2007

Wall Drawing #422

1984
Rummet (eller väggen) indelas lodrätt i femton delar. Alla en-, två-, tre-, och fyrkombinationer av fyra färger, lavering med färgad tusch.


Privat samling