Inspirationsmaterial

Varje säsong utformar vi ett inspirationsmaterial som främst riktar sig till lärare och högstadie- och gymnasieelever. Det innehåller fakta, frågeställningar och övningar med anknytning till säsongens utställningsteman. Materialet är mycket uppskattat som förberedelse inför ett besök eller en visning.

Liksom samtidskonsten själv är de teman som tas upp mycket övergripande och kan diskuteras inom ramen för de flesta skolämnen.

Ladda ner våra inspirationsmaterial