Gestaltning av sittmöbler i Magasin III:s entré. Från vänster: Carin Ellberg, Lap-See Lam, Bella Rune. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Share: