Ulf Rahmberg, Skiss till döden i målning Generalerna våldför sig på de meniga, 1968.

Photo: Annika Jansson

Share: