Varje rörelse bär på sin motsats (Every motion bears its opposite)

2002
C-print, silicone mounted on plexi
152 x 120 cm
4+1 A.P.
Magasin III samling