Varje rörelse bär på sin motsats (Every motion bears its opposite)

2002
C-print, silicone mounted on plexi
152 x 120 cm
Magasin III samling