Annie Fletcher, curator Van Abbemuseum, berättade hur de jobbade med skruvade installationer för att aktivera samlingen på ett helt nytt sätt.

Dela: