Egyptiska votivgåvor. Vanligt folk hade inte tillträde till templets inre. Istället kunde det finnas små kapell vid templets bakvägg där man kunde närma sig guden och överräcka gåvor till guden, votivoffer, i hopp om att denne skulle ge något tillbaka. Den vanligaste votivgåvan var statyetter som föreställde guden i fråga. Votivgåvorna kunde också vara kopplade till sorg, sjukdom eller barnlöshet och vissa hör specifikt ihop med olika kroppsdelar, som ett par fötter.

Dela: