21 feb
Program

Vad är samlingarnas nya roll?

Datum: 21 februari 2007
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska

I samarbete med Iaspis bjöd vi in till ett seminarium med aktuella frågeställningar som: Har samlingarna hamnat i skuggan av tillfälliga utställningar? Vilken funktion har samlingarna för dagens museer? Kan de vara publikdragare, och i så fall hur? Har de privata samlingarna tagit över en del av museernas klassiska roll även i Europa? Hur påverkar detta samlandet? Deltagare var Charles Esche, direktör Van Abbemuseum, Eindhoven; David Neuman, direktör Magasin 3 Stockholm Konsthall. Moderator: Maria Lind, direktör Iaspis.