Moderna Museet c/o

23 mars - 16 juni 2002
Curator: Richard Julin, David Neuman

Utställningen visar främst skulpturer med tyngdpunkt på abstrakta verk och en mängd konstverk som inte hör till de mest bekanta i Moderna Museets samling har lyfts fram. Med utgångspunkter i tidiga abstrakta verk från 1910-talet följer utställningen olika epokers konst fram till slutet av 1990-talet.