Cecilia E. Parsberg

Sweden
1963

Cecilia Parsberg är Fil.Dr i Fri konst, hon bor och arbetar i Stockholm och pendlar till Karlstad universitet där hon är lektor i bildgestaltning med 30% forskning.

Hennes arbeten har visats på bland andra Tate i London, på Moderna Museet, National Museum, Magasin III i Stockholm. Hon är aktuell med det turnerande offentliga verket En Plats i Europa och en installation i Statens Konstråds projekt Choreographies of the Social i Stockholm. Senaste publicerade essä finns i antologin Can a Person be Illegal? Refugees, Migrants and Citizenship in Europe utgiven av Uppsala universitet. Heritage and Borders, en internationell och interdiciplinär antologi, utkommer hösten 2019 och ges ut av Institutionen för Kultur och estetik, Stockholms Universitet i samverkan med Kungl. Vitterhetsakademien.