Lara Schnitger, Gridlock, Utställningsvy på Magasin 3, 2005

Foto: Mattias Givell

Dela: