LG Lundberg, 1938

Stängsel

1973-79
Olja på duk och ibland kol
29 x 26 cm
Privat samling