Foto: Tomas Falmer

Intermission

Den publika verksamheten på Magasin III är stängd sedan hösten 2017 och öppnar igen hösten 2020.

Vi ser nu över och utforskar hur en institution idag kan arbeta vidare i relation till sin publik och ämnar att omforma vår roll nationellt och internationellt.

Den 1 juli 2017, efter tretton år som intendent, tog jag mig an chefskapet för Magasin III och David Neuman fortsätter som styrelseordförande. Det är med glädje och stolthet som jag antagit uppdraget att leda denna unika institution vidare in i framtiden. Att dessutom ha möjligheten att pausa den publika verksamheten för att se över hur Magasin III även i fortsättningen på bästa vis kan stödja konsten och konstnärer är en ovanlig och fantastisk utmaning.

Under uppehållet arbetar vi med en publikation om Magasin III:s 30-åriga historia, samt intensifierar arbetet med samlingen vad gäller bevaring, dokumentation och forskning. Att se tillbaka på de många konstupplevelser som vi har delat med er under våra första 30 år och fördjupa oss i våra arkiv är en viktig del för att blicka framåt. Vad har förändrats sedan Magasin III startade? Vad känner vi idag saknas i konstvärlden – nationellt och internationellt?

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför behöver även en institution som vår ta ett steg tillbaka och skapa andrum för att tänka nya tankar. En del i det framtida Magasin III är den permanenta satelliten Magasin III Jaffa i Israel, samt vårt engagemang i Accelerator på Stockholms universitet.

Tessa Praun
Museichef & Chefsintendent


Om Magasin III

Magasin III:s publika verksamhet är för närvarande stängd. Läs mer under Intermission.

Magasin III grundades 1987 för att fylla ett tomrum. En privat institution öppen för allmänheten med målet att dela med sig av den bästa samtida konsten. Med ambitiösa presentationer av internationellt etablerade konstnärer blev Magasin III en av de viktigaste aktörerna på den nationella scenen för samtidskonst.

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför har vi sedan starten aktivt stött konstnärlig verksamhet och gett utställande konstnärer möjlighet att producera nya verk. Verk som påverkar, engagerar och ifrågasätter. Våra utställningar utgör kärnan i en växande samling med verk av konstnärer som är relevanta för vår tid.

Magasin III har blivit en av Europas ledande institutioner för samtida konst. Under 30 års verksamhet har vi även lånat ut verk till museer runtom i världen. Sedan starten finns Magasin III i ett av de gamla lagerhusen i Stockholms frihamn. Från hösten 2017 fram till hösten 2020 hålls den publika verksamheten stängd för att omforma Magasin III för framtiden.

Sedan januari 2018 finns även Magasin III Jaffa – en permanent utställningssatellit i Jaffa/Tel Aviv, Israel.


David Neuman. Foto: Mathias Johansson.

Historia

Magasin III – Kort historik.

I början på 1980-talet förde Robert Weil och jag en dialog kring att starta en alternativ plattform för visuell samtidskonst i Stockholm. Influenserna från den tidens New York City ”art scene” var mycket starka på all kultur – så initialt kom även Magasin III att hämta mycket av sin inspiration från USA och i synnerhet från New York.

Känslan av att vi i Sverige skulle gå ”miste” om mycket om Magasin III inte agerade och fyllde ett tomrum var som ett outtalat mantra de första åren. Det blev väldigt tidigt uppenbart att vi kunde vara en viktig skandinavisk och nationell konstarena: möjligheterna att bjuda in och introducera den internationella konstscenen på Magasin III var oändliga.

Under snart 30 år har vi erbjudit konstnärer att utveckla, förändra och experimentera med sitt konstnärskap. Vi har alltid börjat med idén, nästan aldrig frågat ”är detta möjligt?” Vårt starkaste stöd har vi alltid fått från konstnärerna. Dessa briljanta individer som fortsätter att utforska vår värld och då och då återkommer till oss på Magasin III för att visa upp sina nya tankar.

Den unika visionen, det enorma operativa stödet och det självklara i att konst och kultur i största allmänhet är bland det viktigaste som finns i vårt samhälle kom från Robert Weil, ordförande för Familjen Robert Weils Stiftelse samt Proventus AB. Han har drivits av övertygelsen att den konstnärliga processen har så mycket att ge andra discipliner och individen i synnerhet. Robert Weil har med en säker hand genom sitt personliga engagemang sett till att Magasin III kunnat utvecklas från en mindre alternativ konsthall till ett enastående samtidsmuseum för konst.

Vi som arbetar på Magasin III har från dag ett haft en fantastisk utgångspunkt för att förvalta vårt mycket speciella uppdrag. Genom vår hemsida kan man ta del av vad Magasin III gjort genom åren: samarbeten med en mängd konstnärer som lett till nya konstverk, utställningar, offentliga samtal, podcasts, filmer, böcker, konserter och performances, samt inte minst det fortsatta skapandet av en fascinerande samling. Jag hoppas att det framgår vilken otrolig resa detta har varit och att vi lyckats med vår föresats att bidra till att ny konst hela tiden kan skapas.

I framgångens tecken arbetar vi vidare med nya utmaningar: ett idogt arbete att utvidga, bevara, och visa en otroligt mångfacetterad samling som i sin helhet speglar mycket av vårt arbete, att öka tillgänglighet till vår historia, skapa förutsättningar för satellitprojekt på andra platser ute i världen och inte minst att fördjupa vår relation till konsten och konstnären.

David Neuman
Styrelseordförande

Magasin III Museum for Contemporary Art är en fristående kulturinstitution vars huvudmannaskap är den privatägda Proventuskoncernen.

Familjen Robert Weils stiftelse, som är en allmännyttig stiftelse, har som ett av sina främsta syften att främja konst.


Rådgivande styrelse

David Neuman, ordförande Magasin III
Robert Weil, ordförande Proventus AB och Familjen Robert Weils Stiftelse
Sandra Weil, frilanscurator Tel Aviv
Lars Nilsson, konstnär Stockholm
Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet i Stockholm
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator på Stockholms universitet
Tessa Praun, museichef & chefsintendent Magasin III (adjungerad)


Magasin III Jaffa

Den 20 januari 2018 invigde Magasin III sin utställningssatellit i Jaffa/Tel Aviv med konstnären Haim Steinbach. Utställningen zerubbabel markerar starten på en programverksamhet som kommer att presentera internationella och lokala konstnärer. Magasin III Jaffa ligger på 34 Olei Zion i ett bostadsområde som gränsar till Jaffas berömda loppmarknad i centrum av den judiska, kristna och muslimska befolkningen i Jaffa. Lokalen har valts både för sitt läge och sina arkitektoniska kvaliteter.

”Rummet har noggrant planerats så att utställningarna ska kunna ses när som helst på dygnet, på dagen såväl som på natten, curerade med en särskild tyngdpunkt på att också kunna ses utifrån.” David Neuman,Styrelseordförande Magasin III.

General Manager för Magasin III Jaffa, Karmit Galili, säger: ”Det är verkligen ett spännande tillskott till vår stad. Utställningssatelliten definierar Magasin III:s långvariga engagemang i Israels kulturella scen. Området där Magasin III Jaffa ligger har en rik och blandad historia och vi ser verkligen fram emot att bidra till den och samverka med en ny publik.”

Läs mer om Magasin III Jaffa


Curatorutbildningen

”Magasin III:s engagemang i Curatorprogrammet på Stockholms universitet har funnits från allra första början – utbildningsplaneringen var personligen en otroligt viktig fas i mitt liv. Det är med ett överväldigande mått av stolthet jag ser alla dessa lovande curators arbeta idag inom kultursektorn. Många av ”våra” curators har blivit arbetskollegor, kära vänner och inte minst starka visionärer inom vår profession. En kontinuerlig framgångssaga …”

David Neuman, styrelseordförande för Magasin III och en av Curatorprogrammets grundare.

Följande information kommer från Stockholms universitet:
Det internationella Curatorprogrammet är en tvåårig utbildning som etablerades och utvecklades 2003 i samarbete mellan konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och anknutna curators som genomför utbildningen, huvudsakligen Magasin III Museum for Contemporary Art. Utbildningens fullständiga namn – Curatorprogrammet. Internationellt masterprogram med inriktning mot konst, management och juridik – återspeglar curatorns internationaliserade, professionella roll och arbetsmarknad. Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande med fokus på presentationen och förståelsen av konst och konstutställningar samt sambanden mellan management, organisation, institutionella ramar och juridik.

Läs detaljerad kursbeskrivning, behörighetskrav och ansökningsanvisningar.


Accelerator: Illustration 2BK Arkitekter

Accelerator

Accelerator är en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor med syfte att stimulera till nya kunskaper och samarbeten.

Internationell och svensk samtidskonst visas i konsthallen som öppnade för allmänheten i september 2019 på Stockholms universitet i Manne Siegbahnlaboratoriet. Accelerator producerar i dag utställningar, publika arrangemang och samarbetar med forskare utifrån en tvärvetenskaplig bas.

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Magasin III, inom Stockholm universitets masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är Magasin III’s tidigare museichef och nuvarande styrelseordförande David Neuman samt professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015. Magasin III utgör tillsammans med Familjen Robert Weils Stiftelse externa partners till Accelerator. Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.

Mer information finns på Accelerators hemsida.

I media om Accelerator:

Dagens Nyheter, 4 nov 2018

Dagens Nyheter, 7 okt 2015