Om Magasin III

Magasin III grundades 1987 för att fylla ett tomrum. En privat institution öppen för allmänheten med målet att dela med sig av den bästa samtida konsten. Med ambitiösa presentationer av internationellt etablerade konstnärer blev Magasin III en av de viktigaste aktörerna på den nationella scenen för samtidskonst.

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför har vi sedan starten aktivt stött konstnärlig verksamhet och gett utställande konstnärer möjlighet att producera nya verk. Verk som påverkar, engagerar och ifrågasätter. Våra utställningar utgör kärnan i en växande samling med verk av konstnärer som är relevanta för vår tid.

Idag är Magasin III är en av Europas ledande institutioner för samtida konst. Och vi har under över 30 års verksamhet lånat ut verk till museer runtom i världen. Sedan starten finns Magasin III i ett av de gamla lagerhusen i Stockholms frihamn och nu kommer vår verksamhet även att finnas som satelliter runt om i världen.

Historia

Magasin III – Kort historik.

I början på 1980-talet förde Robert Weil och jag en dialog kring att starta en alternativ plattform för visuell samtidskonst i Stockholm. Influenserna från den tidens New York City ”art scene” var mycket starka på all kultur – så initialt kom även Magasin III att hämta mycket av sin inspiration från USA och i synnerhet från New York.

Känslan av att vi i Sverige skulle gå ”miste” om mycket om Magasin III inte agerade och fyllde ett tomrum var som ett outtalat mantra de första åren. Det blev väldigt tidigt uppenbart att vi kunde vara en viktig skandinavisk och nationell konstarena: möjligheterna att bjuda in och introducera den internationella konstscenen på Magasin III var oändliga.

Under snart 30 år har vi erbjudit konstnärer att utveckla, förändra och experimentera med sitt konstnärskap. Vi har alltid börjat med idén, nästan aldrig frågat ”är detta möjligt?” Vårt starkaste stöd har vi alltid fått från konstnärerna. Dessa briljanta individer som fortsätter att utforska vår värld och då och då återkommer till oss på Magasin III för att visa upp sina nya tankar.

Den unika visionen, det enorma operativa stödet och det självklara i att konst och kultur i största allmänhet är bland det viktigaste som finns i vårt samhälle kom från Magasin III:s styrelseordförande Robert Weil. Han har drivits av övertygelsen att den konstnärliga processen har så mycket att ge andra discipliner och individen i synnerhet. Robert Weil har med en säker hand genom sitt personliga engagemang sett till att Magasin III kunnat utvecklas från en mindre alternativ konsthall till ett enastående samtidsmuseum för konst.

Vi som arbetar på Magasin III har från dag ett haft en fantastisk utgångspunkt för att förvalta vårt mycket speciella uppdrag. Genom vår hemsida kan man ta del av vad Magasin III gjort genom åren: samarbeten med en mängd konstnärer som lett till nya konstverk, utställningar, offentliga samtal, podcasts, filmer, böcker, konserter och performances, samt inte minst det fortsatta skapandet av en fascinerande samling. Jag hoppas att det framgår vilken otrolig resa detta har varit och att vi lyckats med vår föresats att bidra till att ny konst hela tiden kan skapas.

I framgångens tecken arbetar vi vidare med nya utmaningar: ett idogt arbete att utvidga, bevara, och visa en otroligt mångfacetterad samling som i sin helhet speglar mycket av vårt arbete, att öka tillgänglighet till vår historia, skapa förutsättningar för satellitprojekt på andra platser ute i världen och inte minst att fördjupa vår relation till konsten och konstnären.

David Neuman
Styrelseordförande

Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art är en fristående kulturinstitution vars huvudmannaskap är den privatägda Proventuskoncernen

Familjen Robert Weils stiftelse, som är en allmännyttig stiftelse, har som ett av sina främsta syften att främja konst.

Curatorutbildningen

”Magasin III:s engagemang i Curatorprogrammet på Stockholms universitet har funnits från allra första början – utbildningsplaneringen var personligen en otroligt viktig fas i mitt liv. Det är med ett överväldigande mått av stolthet jag ser alla dessa lovande curators arbeta idag inom kultursektorn. Många av ”våra” curators har blivit arbetskollegor, kära vänner och inte minst starka visionärer inom vår profession. En kontinuerlig framgångssaga …”

David Neuman, styrelseordförande för Magasin III och en av Curatorprogrammets grundare.

Följande information kommer från Stockholms universitet:
Det internationella Curatorprogrammet är en tvåårig utbildning som etablerades och utvecklades 2003 i samarbete mellan konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och anknutna curators som genomför utbildningen, huvudsakligen Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art. Utbildningens fullständiga namn – Curatorprogrammet. Internationellt masterprogram med inriktning mot konst, management och juridik – återspeglar curatorns internationaliserade, professionella roll och arbetsmarknad. Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande med fokus på presentationen och förståelsen av konst och konstutställningar samt sambanden mellan management, organisation, institutionella ramar och juridik.

Läs detaljerad kursbeskrivning, behörighetskrav och ansökningsanvisningar.

Accelerator

Ett gammalt fysiklaboratorium på Stockholms universitet ska snart bli till en ny konstnärlig mötesplats. Det nya institutet, Accelerator, har som mål att bli en arena för utställningar, rörlig bild, samtal och gränsöverskridande projekt.

Initiativtagarna till projektet är David Neuman, styrelseordförande för Magasin III och affilierad professor vid Stockholms universitets Curatorutbildning; och professor Margaretha Rossholm-Lagerlöf. Idén att utveckla Magasin III:s samarbete med universitetet har också vuxit fram i diskussioner mellan David Neuman och Robert Weil, vars företag Proventus har finansierat Magasin III sedan starten 1987, som anser kultur vara ytterst viktig i samhällets utveckling. Accelerator-institutet finansieras av såväl privata finansiärer som strategiska samarbeten, varav Magasin III är en part.

Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.

Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet är talesman för projektet.

Lokalen där Accelerator växer fram är Manne Siegbahn-laboratoriet, en före detta accelerator för experiment inom atom- och molekylfysik. Lokalen är 1.700 kvm med en takhöjd på sju meter; den ligger två minuter från tunnelbana stationen Universitetet. Fastighetsägaren Akademiska hus håller i ombyggnationen, som kommer även att innebära klimatsäkring för att uppfylla krav på inlån av känslig konst. Projektet beräknas vara klar under 2019.

Mer information finns på Accelerators hemsida.
Artikel i Dagens Nyheter om Accelerator.